Català para la ESO

Català para la ESO

A Educa-system disposem de professors particulars a domicili especialitzats en català, preparats per ajudar en tot el que sigui possible a l??alumne.

La llengua catalana és, generalment, complicada i de vegades és necessari un reforç o unes classes particulars.

Els horaris són totalment flexibles, segons les caracterísitiques de l??alumne, i sempre tenint en compte que la màxima és l'aprenentatge del català i la superació de l??assignatura.

El nostre personal docent està altament qualificat i seleccionat a partir dels processos d´homologació norma de la ISO 9001:2008, la qual garanteix la qualitat del nostre professorat.

L'objectiu d??Educa-system és oferir una formació personalitzada amb un professor particular per tal que l??alumne de l'ESO assoleixi els coneixements necessaris per superar aquesta matèria de la manera més eficient possible.


En Educa-system disponemos de profesores particulares a domicilio especializados en catalán, preparados para ayudar en todo lo que sea posible al alumno.

La lengua catalana es, generalmente, complicada y a veces es necesario un refuerzo o unas clases particulares.

Los horarios son totalmente flexibles, según las características del alumno, siempre teniendo en cuenta el aprendizaje del catalán y la superación de la asignatura.

Nuestro personal docente está altamente cualificado y seleccionado a partir de los procesos de homologación según la normativa ISO 9001:2008, la cual garantiza la calidad de nuestro profesorado.

El objetivo de Educa-system es ofrecer una formación personalizada con un profesor particular para que el alumno de la ESO alcance los conocimientos necesarios para superar la materia de la manera más eficiente posible.

Contacto