LLengua catalana i literatura

LLengua catalana i literatura

A les classes particulars a domicili de llengua catalana i literatura que oferim a Educa-system es concentren a facilitar l??aprenentatge de la nostre llengua a partir de l??anàlisi sintàctic i gramatical els quals forment una gran part de la nota dels exàmens.

La llengua catalana és generalment complicada i crea molta confusió depenent de com ho explica el professor.

Els nostres professors particulars estan altament preparats per ensenyar l??assignatura de la llengua catalana, a més, han estat seleccionats a partir dels processos d??homologació norma ISO 9001:2008 la qual garanteix una qualitat del servei de les classes a domicili excel·lent

Els docents s??adapten als horaris de l??estudiant sense cap mena de problema i sempre tenint en compte que el nostre objectiu és l??aprenentatge de l??alumne i la superació dels exàmens.

Així doncs pensem que un professor particular Educa-system especialitzat en català podrà resoldre tots els dubtes que apareguin i ajudar a aprovar els exàmens.


Las clases particulares a domicilio de lengua catalana y literatura que ofrecemos en Educa-system se concentran en facilitar el aprendizaje esta lengua a partir del análisis sintáctico y gramatical, los cuales forman una gran parte de la nota de los exámenes..

La lengua catalana es generalmente complicada y crea mucha confusión dependiendo de cómo lo explica el profesor.

Nuestros profesores particulares están altamente preparados para enseñar la asignatura de la lengua catalana, además, han sido seleccionados a partir de los procesos de homologación norma ISO 9001:2008 que garantiza una calidad del servicio de las clases a domicilio excelente.

Los docentes se adaptan a los horarios del estudiante sin ningún tipo de problema y siempre teniendo en cuenta que nuestro objetivo es el aprendizaje del alumno y la superación de los exámenes.

Así pues pensamos que un profesor particular Educa-system especializado en catalán podrá resolver todas las dudas que aparezcan y ayudar a aprobar los exámenes.

Contacto